BEHMAX Centrum Doradczo-Szkoleniowe


Idź do treści

Menu główne:


Oferta


BEHMAX Centrum Doradczo-Szkoleniowe


Gwarantuje wysoką jakość usług w zakresie kompleksowego nadzoru w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

 • doradztwa w dziedzinie BHP, ppoż., prawa pracy,


 • organizacji szkoleń wstępnych, i okresowych dla wszystkich grup zawodowych pracowników oraz bezpieczeństwa pożarowego.


 • organizacji kursów zawodowych,


 • dokonywanie przeglądów stanowisk pracy i sporządzanie analiz BHP dla pracodawców,


 • prowadzenia i sporządzania dokumentacji wypadkowych w tym protokoły powypadkowe, rejestry wypadków przy pracy, chorób zawodowych,


 • opracowywania instrukcji stanowiskowych,


 • organizacji badań i pomiarów czynników szkodliwych środowisku pracy, sporządzanie rejestrów w tym zakresie,


 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,


 • organizacji badań profilaktycznych i psychologicznych pracowników,


 • dobór właściwych ochron osobistych oraz odzieży i obuwia roboczego,


 • oznakowywanie, wyposażanie w sprzęt ppoż. i sprawowanie nadzoru nad przeglądami i konserwacją sprzętu ppoż.Szanowny Pracodawco!
Zastanów się jak w Polsce szybko zmienia się prawo pracy i przepisy w zakresie BHP?
Czy jesteś w stanie śledzić te zmiany na bieżąco?
BEHMAX Centrum Doradczo-Szkoleniowe zrobi to za Ciebie!


Powrót do treści | Wróć do menu głównego